O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Decydowanie o metodzie archiwizowania danych

Po podjęciu decyzji o porze archiwizowania danych trzeba zastanowić się, w jaki sposób zostanie to zrealizowane. Jednak najpierw należy przyjrzeć się problemom, przed którymi można się uchronić.

Trzeba być gotowym na wszystko — 10 rodzajów nieszczęśliwych wydarzeń

Jak już wspomniano, sposób przeprowadzenia procesu odtworzenia danych determinuje metodę tworzenia kopii zapasowych. Jedno z pytań, które trzeba sobie postawić, brzmi: „Przed czym zamierzam się uchronić?”. Czy w środowisku pracy znajdują się osoby z większymi uprawnieniami, które korzystają ze swoich komputerów w inteligentny sposób i nigdy nie popełniają głupich błędów? Czy firma straci mnóstwo istotnych danych, gdy pliki znajdujące się na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required