Niepowiązane ze sobą różności

Początkowo chciałem nadać temu podrozdziałowi tytuł „Ojej i przy okazji”, lecz wydał mi się naprawdę dziwny.

Należy dbać o własną karierę

Jednym z powodów małej popularności kopii zapasowych jest to, że ludzie obawiają się zwolnienia, jeśli źle je wykonają. Ludzie mają kłopoty, gdy nie uda się operacja odtwarzania danych. Jednak poniższe sugestie pomogą uchronić się przed czymś, co można określić jako zwolnienie na skutek nieudanego odtwarzania.

Instynkt samozachowawczy — dokumentować i jeszcze raz dokumentować

Czy Czytelnik kiedykolwiek próbował wyjechać na wakacje? Jeśli jest jedyną osobą, która rozumie proces odtwarzania danych lub organizację nośników, może być pewny, że zostanie wezwany, gdy pojawi się konieczność ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.