O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przegląd

W rozdziale omówiono zalety i wady kilku narzędzi. W przypadku wszystkich wersji systemu Windows począwszy od wersji NT program ntbackup jest jedynym wbudowanym narzędziem pozwalającym archiwizować dane w tradycyjny sposób. Jednak warto się też zapoznać z narzędziem Przywracanie systemu. Użytkownicy systemu Mac OS X w wersji nowszej niż 10.4 mają do dyspozycji kilka uniksowych narzędzi archiwizujących, takich jak cpio, tar, rsync i ditto. Choć w przypadku komercyjnych systemów Unix dość popularne są narzędzia dump i restore, w systemie Linux nie są już tak polecane. Narzędzie dump jest dostępne w systemie Mac OS, lecz nie obsługuje systemu plików HFS+. Wbudowane narzędzie cpio jest kolejnym po dump i restore, które oferuje większość funkcji. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required