Przegląd

W rozdziale omówiono zalety i wady kilku narzędzi. W przypadku wszystkich wersji systemu Windows począwszy od wersji NT program ntbackup jest jedynym wbudowanym narzędziem pozwalającym archiwizować dane w tradycyjny sposób. Jednak warto się też zapoznać z narzędziem Przywracanie systemu. Użytkownicy systemu Mac OS X w wersji nowszej niż 10.4 mają do dyspozycji kilka uniksowych narzędzi archiwizujących, takich jak cpio, tar, rsync i ditto. Choć w przypadku komercyjnych systemów Unix dość popularne są narzędzia dump i restore, w systemie Linux nie są już tak polecane. Narzędzie dump jest dostępne w systemie Mac OS, lecz nie obsługuje systemu plików HFS+. Wbudowane narzędzie cpio jest kolejnym po dump i restore, które oferuje większość funkcji. ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.