O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zastosowanie narzędzia Przywracanie systemu

Każdemu, kto korzystał z systemu Windows przez dłuższy czas, zdarzyło się zainstalować oprogramowanie, które spowodowało, że system stał się bezużyteczny. Wcześniej w takiej sytuacji jedyną opcją była ponowna instalacja systemu Windows i wszystkich aplikacji. Jednak to się zmieniło wraz z pojawieniem się narzędzia Przywracanie systemu. Jeśli możliwe jest załadowanie systemu w trybie awaryjnym i uaktywnienie narzędzia Przywracanie systemu, prawdopodobnie będzie można znaleźć stabilną wersję systemu nadającą się do odtworzenia. W efekcie od razu można dysponować działającym systemem operacyjnym!

Podpowiedź

Program Przywracanie systemu różni się trochę od innych narzędzi zaprezentowanych w rozdziale, ponieważ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required