O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Archiwizowanie za pomocą narzędzia dump

W wielu środowiskach program dump może być wszystkim, co jest potrzebne do zapewnienia dobrej jakości kopii zapasowych. Istnieje jednak wiele kontrowersji związanych z tym narzędziem, wynikających z tego, że nie uzyskuje dostępu do danych za pośrednictwem systemu plików, przeciwnie niż większość innych narzędzi archiwizujących. dump uzyskuje bezpośredni dostęp do urządzenia systemu plików. Właśnie dlatego program może archiwizować pliki bez modyfikowania ich daty dostępu. Również dlatego zawsze w dokumentacji narzędzia dump jest zaznaczone, aby odłączyć systemy plików przed rozpoczęciem archiwizowania ich. Oczywiście nikt tego nie robi, stąd kontrowersje.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required