O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podsumowanie ważnych funkcji

Rozpocznijmy od krótkiego przeglądu architektury oprogramowania Amanda. Będzie to pomocne w zrozumieniu najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Amandy.

Architektura klient-serwer wykorzystująca niestandardowe narzędzia

Choć narzędzie Amanda zostało zaprojektowane do obsługi dużej liczby klientów i danych, jego instalowanie i zarządzanie nim jest dość proste. Prawda jest taka, że więcej czasu zajmie zamówienie pizzy niż skonfigurowanie serwera Amanda współpracującego z dwoma klientami linuksowymi i jednym z systemem Windows, a następnie rozpoczęcie testowej archiwizacji danych. Dokument dostępny pod adresem http://amanda.zmanda.com/quick-backup-setup.html zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required