Zasady działania systemu BackupPC

W modelu systemu BackupPC na jednego klienta przypada jeden użytkownik. Jest to dopasowane do sposobu funkcjonowania typu środowiska, które stworzono specjalnie z myślą o archiwizowaniu komputerów PC kilku użytkowników (stąd obecność skrótu PC w nazwie systemu). Zwykle powinien to być użytkownik, który jest właścicielem danych znajdujących się na komputerze. W przypadku dużego serwera plików powinien to być administrator. System BackupPC za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadamia właściciela, jeśli po upływie ustalonego czasu nie może zarchiwizować klienta. Właściciel danych może kontrolować proces odtwarzania przy użyciu interfejsu internetowego. Poniższa lista opisuje działanie systemu BackupPC.

Zapisywanie ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.