O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zasady działania systemu BackupPC

W modelu systemu BackupPC na jednego klienta przypada jeden użytkownik. Jest to dopasowane do sposobu funkcjonowania typu środowiska, które stworzono specjalnie z myślą o archiwizowaniu komputerów PC kilku użytkowników (stąd obecność skrótu PC w nazwie systemu). Zwykle powinien to być użytkownik, który jest właścicielem danych znajdujących się na komputerze. W przypadku dużego serwera plików powinien to być administrator. System BackupPC za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadamia właściciela, jeśli po upływie ustalonego czasu nie może zarchiwizować klienta. Właściciel danych może kontrolować proces odtwarzania przy użyciu interfejsu internetowego. Poniższa lista opisuje działanie systemu BackupPC.

Zapisywanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required