O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Program rsync z migawkami

Pomysł zastosowania replikacji do utworzenia systemu migawkowego został spopularyzowany przez Mike’a Rubela w sieciowym artykule poświęconym narzędziu rsync z migawkami (http://www.mikerubel.org/computers/rsync_snapshots). Pomysł jest zarówno prosty, jak i bogaty w możliwości.

Najpierw trzeba skopiować jeden katalog do drugiego. W tym celu należy skopiować źródłowy katalog do docelowego (cp -a /home /backups/home.0). Ponieważ katalogi będą później potrzebne, katalog docelowy musi obsługiwać dowiązania twarde (bardziej szczegółowo omówiono je w dalszej części rozdziału).

W dalszej kolejności trzeba wykonać następną kopię zarchiwizowanych danych. Kopia ta będzie pełnić rolę poprzedniej wersji, gdy uaktualni się aktualną wersję. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required