Program rsync z migawkami

Pomysł zastosowania replikacji do utworzenia systemu migawkowego został spopularyzowany przez Mike’a Rubela w sieciowym artykule poświęconym narzędziu rsync z migawkami (http://www.mikerubel.org/computers/rsync_snapshots). Pomysł jest zarówno prosty, jak i bogaty w możliwości.

Najpierw trzeba skopiować jeden katalog do drugiego. W tym celu należy skopiować źródłowy katalog do docelowego (cp -a /home /backups/home.0). Ponieważ katalogi będą później potrzebne, katalog docelowy musi obsługiwać dowiązania twarde (bardziej szczegółowo omówiono je w dalszej części rozdziału).

W dalszej kolejności trzeba wykonać następną kopię zarchiwizowanych danych. Kopia ta będzie pełnić rolę poprzedniej wersji, gdy uaktualni się aktualną wersję. ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.