Dane wymagające specjalnego traktowania

Wszystkie komercyjne produkty mogą archiwizować dane normalnych systemów plików. Jednak istnieje mnóstwo danych, które nie znajdują się w obrębie zwykłego systemu plików. Część danych wchodzi w skład systemu plików, mimo to przed zarchiwizowaniem wymaga specjalnego traktowania. Należy sprawdzić, w jaki sposób analizowany produkt przetwarza dane. Można wyróżnić następujące warianty:

Systemy plików podłączane za pośrednictwem sieci

Czasami konieczne jest zarchiwizowanie danych znajdujących się na dysku podłączanym z poziomu innego komputera.

Dane wymagające do archiwizacji niestandardowego skryptu

Określonego typu dane są czymś pośrednim między danymi zwykłego systemu plików i bazy danych. Jeśli takie dane zostały ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.