O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Funkcje zarządzania magazynem danych

Kolejnym ważnym pojęciem jest zarządzanie magazynem danych. Tak jak część osób uważa, że termin internet został stworzony kilka lat temu, tak wiele ludzi myśli, że zarządzanie magazynem danych jest nowym zagadnieniem. W rzeczywistości pojawiło się w czasach komputerów przemysłowych, gdy nośnik taśmowy 3480 kosztował znacznie mniej niż dysk. Stało się konieczne przenoszenie ważnych i nieużywanych danych z kosztownych dysków na tańszy nośnik taśmowy 3480 (jest to jeden ze sposobów zarządzania dostępnym magazynem danych; stąd też określenie zarządzanie magazynem danych). Ponieważ z czasem dyski SCSI bardzo potaniały, w środowiskach uniksowych po prostu umieszczano kolejne dyski, gdy zwiększyło się zapotrzebowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required