O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmniejszone obciążenie sieci

Jedną z najlepszych metod tworzenia kopii zapasowych jest instalacja całkowicie niezależnej sieci obsługującej ruch związany z archiwizowaniem. Jednak wiele osób nie dysponuje funduszami niezbędnymi do utworzenia takiej sieci. W związku z tym muszą zwracać uwagę na to, w jaki sposób system archiwizujący wpływa na sieć, z której korzysta. Można wymienić kilka różnych rzeczy, które produkty archiwizujące robią, żeby zminimalizować swój wpływ na sieć, niezależnie od tego, czy jest to prywatny segment sieciowy przeznaczony na potrzeby archiwizacji czy korporacyjna sieć szkieletowa.

Ruch sieciowy związany z archiwizowaniem należy zatrzymać na poziomie podsieci

Jednym z najlepszych sposobów redukowania przez produkt archiwizujący ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required