Czynniki decyzyjne

Jak wspomniano, występuje tylko osiem czynników, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji dotyczącej kupna napędu archiwizującego. Są to: niezawodność, cykl roboczy, prędkość transferu, elastyczność, czas dostępu do danych, pojemność, przenośność i cena. Trzeba rozważyć każdy z tych czynników i zdecydować, które są najważniejsze dla nas i danych. Przykładowo w przypadku środowiska z bazą danych o pojemności 6 TB najbardziej istotna może być niezawodność, na drugim miejscu znajdzie się pewnie prędkość transferu, a na końcu — koszt. Z kolei gdy zarządza się środowiskiem, w którym będzie wykorzystywany określonego typu system HSM, najpierw trzeba zadbać o niezawodność, następnie o czas dostępu do danych, a na końcu ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.