O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zautomatyzowany sprzęt archiwizujący

Do tej pory w rozdziale omówiono tylko napędy taśmowe i optyczne. Jednakże obecnie istniejące środowiska wymagają coraz większej automatyzacji, ponieważ bazy danych, systemy plików i serwery stają się coraz większe i bardziej złożone. Wydanie kilku tysięcy złotych na określonego typu system zautomatyzowanego zarządzania woluminami może zmniejszyć zapotrzebowanie na ręczną interwencję, dzięki czemu znacząco można poprawić poziom spójności systemu archiwizującego. Zautomatyzowany system zmniejsza frustrację administratora dzięki obsłudze najbardziej typowego (i nudnego) zadania związanego z kopiami zapasowymi, czyli wymiany woluminów.

Zasadniczo można wyróżnić trzy typy zautomatyzowanego sprzętu archiwizującego. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required