Zautomatyzowany sprzęt archiwizujący

Do tej pory w rozdziale omówiono tylko napędy taśmowe i optyczne. Jednakże obecnie istniejące środowiska wymagają coraz większej automatyzacji, ponieważ bazy danych, systemy plików i serwery stają się coraz większe i bardziej złożone. Wydanie kilku tysięcy złotych na określonego typu system zautomatyzowanego zarządzania woluminami może zmniejszyć zapotrzebowanie na ręczną interwencję, dzięki czemu znacząco można poprawić poziom spójności systemu archiwizującego. Zautomatyzowany system zmniejsza frustrację administratora dzięki obsłudze najbardziej typowego (i nudnego) zadania związanego z kopiami zapasowymi, czyli wymiany woluminów.

Zasadniczo można wyróżnić trzy typy zautomatyzowanego sprzętu archiwizującego. ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.