Przygotowanie do interaktywnego odtwarzania

Najprostszym sposobem, aby zacząć korzystać z obrazów narzędzia Flash Archive, jest utworzenie kopii zapasowych na potrzeby procesu interaktywnego odtwarzania. Choć wymaga to większej ilości pracy podczas przywracania, w zaledwie kilka minut będzie się dysponować kopią zapasową umożliwiającą inicjalizację. W dalszej części rozdziału wyjaśniono, jak taką metodę archiwizowania przenieść na następny poziom przez odtwarzanie bez interakcji.

Tworzenie obrazów narzędzia Flash Archive

Uzyskanie solidnego, powtarzalnego i sprawdzonego procesu archiwizacji jest kluczem do tego, aby mieć możliwość odtworzenia danych, gdy pojawi się taka potrzeba. W tym punkcie opisano kroki niezbędne do utworzenia obrazu narzędzia ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.