Działanie procedury

Większości administratorów systemu znany jest typowy schemat przywracania komputera od podstaw: zainstalować system operacyjny w minimalnej wersji, a następnie odtworzyć dane. Jednak z taką procedurą wiąże się kilka problemów: trwa zbyt długo, może dojść do konfliktów wywołanych przez otwarte pliki, a także trudno udokumentować i przywrócić modyfikacje wprowadzone przez użytkownika w systemie operacyjnym.

Podobnie do innych procedur przywracania komputera od podstaw procedura ta nie wymaga ponownej instalacji systemu operacyjnego w celu jego przywrócenia. Procedura dzieli się na sześć następujących podstawowych kroków:

  1. Archiwizacja ważnych metadanych.

  2. Archiwizacja danych systemu operacyjnego za pomocą jego narzędzia.

  3. Uruchomienie ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.