Kroki w teorii

W dalszej części rozdziału zawarto konkretne procedury dla każdej z czterech przedstawionych metod. W niniejszym podrozdziale bliżej przyjrzano się sześciu ogólnym krokom tworzącym proces przywracania komputera od podstaw.

Krok 1. Archiwizowanie ważnych metadanych

W pierwszej kolejności trzeba sporządzić kopię zapasową metadanych. Są to dane na temat danych, czyli informacje dotyczące fizycznej konfiguracji komputera. W tym przypadku mowa o sposobie partycjonowania dysku z systemem operacyjnym. Informacje takie zwykle nie są uwzględniane w zwykłej kopii zapasowej. Tworzenie kopii rekordu MBR i tabeli partycji jest metodą zachowania informacji w formacie, który może posłużyć do odtworzenia głównej partycji dysku.

Rekord MBR i tabela ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.