O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kroki w teorii

W dalszej części rozdziału zawarto konkretne procedury dla każdej z czterech przedstawionych metod. W niniejszym podrozdziale bliżej przyjrzano się sześciu ogólnym krokom tworzącym proces przywracania komputera od podstaw.

Krok 1. Archiwizowanie ważnych metadanych

W pierwszej kolejności trzeba sporządzić kopię zapasową metadanych. Są to dane na temat danych, czyli informacje dotyczące fizycznej konfiguracji komputera. W tym przypadku mowa o sposobie partycjonowania dysku z systemem operacyjnym. Informacje takie zwykle nie są uwzględniane w zwykłej kopii zapasowej. Tworzenie kopii rekordu MBR i tabeli partycji jest metodą zachowania informacji w formacie, który może posłużyć do odtworzenia głównej partycji dysku.

Rekord MBR i tabela ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required