Metoda obrazu partycji i alternatywnego ładowania

W przykładzie zamieszczonym w tym podrozdziale za pomocą programu dd na poziomie partycji zarchiwizowano i przywrócono kompletny system. Metoda wymaga zamknięcia systemu (zamiast niego jest ładowany system Knoppix) i działa niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Metoda jest trochę bardziej złożona od metody pełnego obrazu i alternatywnego ładowania, a ponadto wymaga zamknięcia systemu w czasie trwania archiwizacji. Jednakże ta metoda może być szybsza, gdy dla dysku poprawnie przeprowadzi się partycjonowanie. Można zaoszczędzić wiele miejsca i czasu, jeśli na dysku twardym partycje utworzy się w taki sposób, że na jednej z nich będzie znajdować się zarówno system operacyjny, jak i aplikacje, ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.