O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Metoda obrazu partycji i alternatywnego ładowania

W przykładzie zamieszczonym w tym podrozdziale za pomocą programu dd na poziomie partycji zarchiwizowano i przywrócono kompletny system. Metoda wymaga zamknięcia systemu (zamiast niego jest ładowany system Knoppix) i działa niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Metoda jest trochę bardziej złożona od metody pełnego obrazu i alternatywnego ładowania, a ponadto wymaga zamknięcia systemu w czasie trwania archiwizacji. Jednakże ta metoda może być szybsza, gdy dla dysku poprawnie przeprowadzi się partycjonowanie. Można zaoszczędzić wiele miejsca i czasu, jeśli na dysku twardym partycje utworzy się w taki sposób, że na jednej z nich będzie znajdować się zarówno system operacyjny, jak i aplikacje, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required