Przywracanie systemu za pomocą narzędzia Ignite-UX

Początkowo narzędzie przywracające Ignite-UX nosiło nazwę make_recovery. Zapewniało administratorom systemów skuteczne środki pozwalające tworzyć ładowalne taśmy z kopiami zapasowymi głównej grupy woluminów (uwzględnia dysk rozruchowy). W aktualnej wersji narzędzia Ignite-UX program make_tape_recovery zastępuje make_recovery, oferując lepszą integrację z architekturą oprogramowania Ignite-UX i rozszerzonymi funkcjami. Dostępny jest również program make_net_recovery, co jest wynikiem większej popularności kompaktowych serwerów panelowych, wyższych przepustowości sieci i dostępności tanich dysków.

Ostrzeżenie

Począwszy od wersji 11.0 systemu HP-UX narzędzie copyutil, poprzednio zamieszczane na dysku ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.