O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przywracanie systemu za pomocą narzędzia Ignite-UX

Początkowo narzędzie przywracające Ignite-UX nosiło nazwę make_recovery. Zapewniało administratorom systemów skuteczne środki pozwalające tworzyć ładowalne taśmy z kopiami zapasowymi głównej grupy woluminów (uwzględnia dysk rozruchowy). W aktualnej wersji narzędzia Ignite-UX program make_tape_recovery zastępuje make_recovery, oferując lepszą integrację z architekturą oprogramowania Ignite-UX i rozszerzonymi funkcjami. Dostępny jest również program make_net_recovery, co jest wynikiem większej popularności kompaktowych serwerów panelowych, wyższych przepustowości sieci i dostępności tanich dysków.

Ostrzeżenie

Począwszy od wersji 11.0 systemu HP-UX narzędzie copyutil, poprzednio zamieszczane na dysku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required