O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przykład wdrożenia

Administrator systemu zauważył, że dzienniki systemowe wskazują na błędy sprzętowe i uszkodzenie systemu plików w głównej grupie woluminów. W celu wyizolowania awarii napędu dysku rozruchowego dodatkowa analiza obejmowała diagnostykę urządzeń komputera. Pora na przeprowadzenie przywracania komputera od podstaw, aby znów był w pełni funkcjonalny. Poniższy przykład ilustruje użycie polecenia make_net_recovery (kroki wykonywane w przypadku polecenia make_tape_recovery powinny być podobne).

Zanim wystąpiła awaria, administrator systemu utworzył archiwum przywracanych danych. Oto kroki, które wykonał:

  1. Instalacja oprogramowania Ignite-UX (dostępne pod adresem http://software.hp.com lub na nośniku HP-UX Applications) na serwerze sieciowym. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required