Narzędzia mksysb i savevg firmy IBM

mksysb jest podstawowym narzędziem służącym do przywracania od podstaw komputera z systemem AIX. Program dodano do tego systemu. Narzędzie archiwizuje wszystkie pliki głównej grupy woluminów rootvg. Oto one:

  • pliki rozruchowe,

  • podstawowe pliki systemu operacyjnego,

  • pliki systemowe i konfiguracyjne,

  • dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w grupie rootvg.

Ponadto są archiwizowane następujące dane:

  • informacje na temat grupy woluminów rootvg,

  • informacje dotyczące logicznych woluminów,

  • informacje na temat obszaru stronicowania.

W celu zaoszczędzenia miejsca narzędzie mksysb nie umieszcza w kopii zapasowej obszaru stronicowania, który odbudowuje w czasie procesu odtwarzania. Program mksysb przede wszystkim jest wykorzystywany ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.