O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Narzędzia mksysb i savevg firmy IBM

mksysb jest podstawowym narzędziem służącym do przywracania od podstaw komputera z systemem AIX. Program dodano do tego systemu. Narzędzie archiwizuje wszystkie pliki głównej grupy woluminów rootvg. Oto one:

  • pliki rozruchowe,

  • podstawowe pliki systemu operacyjnego,

  • pliki systemowe i konfiguracyjne,

  • dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w grupie rootvg.

Ponadto są archiwizowane następujące dane:

  • informacje na temat grupy woluminów rootvg,

  • informacje dotyczące logicznych woluminów,

  • informacje na temat obszaru stronicowania.

W celu zaoszczędzenia miejsca narzędzie mksysb nie umieszcza w kopii zapasowej obszaru stronicowania, który odbudowuje w czasie procesu odtwarzania. Program mksysb przede wszystkim jest wykorzystywany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required