O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Archiwizowanie przy użyciu narzędzia mksysb

Narzędzie mksysb oferuje kilka opcji, które omówiono w niniejszym podrozdziale. Pierwszą możliwością jest archiwizacja i odtwarzanie danych przy wykorzystaniu lokalnie podłączonego napędu taśmowego. Kopie zapasowe można również zapisać na zdalnym napędzie taśmowym, lecz dane trzeba będzie przywracać z lokalnie podłączonego tego typu urządzenia. Przy użyciu programu mksysb kopię zapasową systemu można zapisać na dysku takim jak centralnie zlokalizowany system plików NFS. Jeśli tak się postąpi, do wyboru będą dwa warianty przywracania. Pierwszy polega na utworzeniu za pomocą narzędzia mkcd ładowalnych dysków CD/DVD, a następnie wykonaniu z nich rozruchu podczas procesu przywracania. Drugi wariant sprowadza ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required