Przykładowy proces przywracania komputera od podstaw

W przykładzie w celu zarchiwizowania i przywrócenia kompletnego systemu Mac OS X komputera Apple iBook użyto programów: diskutil, pdisk, mount, nvram, ditto i bless. W roli nośnika archiwizacyjnego zastosowano urządzenie iPod. W ramach omawianej procedury zostanie też przedstawionych kilka innych przykładów. Wszystkie woluminy sformatowano przy użyciu systemu plików HFS+.

Archiwizowanie danych

Najpierw do komputera należy podłączyć dysk archiwizacyjny. Wolumin dysku jest automatycznie montowany przez program diskarbitrationd. W przytoczonym przykładzie przyjęto, że wolumin podłączono jako katalog /Volumes/iPod.

Podpowiedź

Docelowym dyskiem może być również udział serwera NFS. Aby tak było, udział ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.