O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przykładowy proces przywracania komputera od podstaw

W przykładzie w celu zarchiwizowania i przywrócenia kompletnego systemu Mac OS X komputera Apple iBook użyto programów: diskutil, pdisk, mount, nvram, ditto i bless. W roli nośnika archiwizacyjnego zastosowano urządzenie iPod. W ramach omawianej procedury zostanie też przedstawionych kilka innych przykładów. Wszystkie woluminy sformatowano przy użyciu systemu plików HFS+.

Archiwizowanie danych

Najpierw do komputera należy podłączyć dysk archiwizacyjny. Wolumin dysku jest automatycznie montowany przez program diskarbitrationd. W przytoczonym przykładzie przyjęto, że wolumin podłączono jako katalog /Volumes/iPod.

Podpowiedź

Docelowym dyskiem może być również udział serwera NFS. Aby tak było, udział ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required