Odtwarzanie systemu RDBMS

Oczywiście proces odtwarzania systemu RDBMS różni się w zależności od zastosowanych metod archiwizacji. To, w jaki sposób odtworzy się dane, będzie zależne od statusu dysków z danymi i bez nich, a także od tego, czy w trybie online można wykonać operację częściowego odtwarzania bazy danych.

Utrata dysku nieprzechowującego danych

Dysk danych jest definiowany jako dowolny dysk zawierający obiekt bazodanowy (ten i inne terminy omówiono wcześniej w rozdziale). Jeśli obiekty bazodanowe pozostały nienaruszone, w rzeczywistości nie ma potrzeby odtwarzania bazy danych. Wystarczy jedynie przywrócić wszystkie składniki, które spowodują, że baza znów zadziała! Może to oznaczać odtworzenie pojedynczego pliku konfiguracji bazy lub przywrócenie ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.