O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odtwarzanie systemu RDBMS

Oczywiście proces odtwarzania systemu RDBMS różni się w zależności od zastosowanych metod archiwizacji. To, w jaki sposób odtworzy się dane, będzie zależne od statusu dysków z danymi i bez nich, a także od tego, czy w trybie online można wykonać operację częściowego odtwarzania bazy danych.

Utrata dysku nieprzechowującego danych

Dysk danych jest definiowany jako dowolny dysk zawierający obiekt bazodanowy (ten i inne terminy omówiono wcześniej w rozdziale). Jeśli obiekty bazodanowe pozostały nienaruszone, w rzeczywistości nie ma potrzeby odtwarzania bazy danych. Wystarczy jedynie przywrócić wszystkie składniki, które spowodują, że baza znów zadziała! Może to oznaczać odtworzenie pojedynczego pliku konfiguracji bazy lub przywrócenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required