Architektura bazy danych Oracle

Jak wspomniano w Rozdział 15., ważne jest zrozumienie architektury archiwizowanej bazy danych. W związku z tym niniejszy rozdział należy rozpocząć od omówienia budowy bazy Oracle. Choć w poprzednim rozdziale podano podobne informacje, w tym rozdziale skoncentrowano się na szczegółach dotyczących bazy danych Oracle. Tak jak w Rozdział 15. najpierw zostanie przedstawiona baza danych z punktu widzenia zaawansowanego użytkownika, a następnie administratora baz. W tym rozdziale zastosowano terminy specyficzne dla serwera Oracle. Aby sprawdzić, jak określony termin jest powiązany z pojęciem używanym w przypadku baz danych: DB2, SQL Server, Sybase, należy zajrzeć do Rozdział 15. Na tyle, na ile było to możliwe, elementy ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.