Tworzenie fizycznych kopii zapasowych przy użyciu narzędzia rman

W porównaniu z kopiami zapasowymi zarządzanymi przez użytkownika program rman oferuje kilka korzyści. Oto ich krótka lista:

Pełne wsparcie firmy Oracle

Choć metoda tworzenia kopii zapasowych zarządzanych przez użytkownika jest obsługiwana przez firmę Oracle, łatwo zauważyć, że poziom jej wsparcia zwiększa się jeszcze bardziej, gdy bazę danych przywraca się za pomocą ulubionego narzędzia tego producenta.

Automatyczne tworzenie wielu jednoczesnych strumieni archiwizacyjnych

Jeśli zarządza się dużą bazą danych, coś takiego okaże się bardzo pomocne. Wszystko, co trzeba zrobić, to określić liczbę wymaganych jednoczesnych kopii zapasowych. Narzędzie rman sporządzi je.

Przyrostowe kopie zapasowe ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.