Punkt widzenia administratora baz danych

W niniejszym punkcie omawiam terminy dotyczące baz danych, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ich administratora.

Strona

Strona to najmniejszy fragment danych, jaki może być zmodyfikowany w bazie danych. Rozmiar strony w Sybase jest definiowany na etapie instalacji serwera i nie można go zmodyfikować. Większość instalacji Sybase wykorzystuje stronę o rozmiarze 2 kB, ale spotyka się większe rozmiary strony, co należy dostosować do zastosowań. Strona może zawierać jeden lub większą liczbę wierszy.

Ekstent

Określenie ekstent dotyczy kolekcji ośmiu stron traktowanych przez Sybase jako jednostka operacji wejścia-wyjścia. Odczyty odbywają się właśnie całymi ekstentami; gdy tabela lub indeks potrzebuje ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.