O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Automatyzacja kopii zapasowych z użyciem skryptów

W tym podrozdziale omówię prosty mechanizm wykonywania kopii zapasowych serwera Sybase. Przykłady są napisane w powłoce Bourne’a i zawierają minimalny zbiór funkcji niezbędnych w zarządzaniu serwerem baz danych. Stanowią jedynie ilustrację możliwości, ale mogą z powodzeniem służyć jako narzędzia do sporządzania kopii zapasowych rzeczywistych systemów.

Podstawowe zagadnienia automatyzacji kopii zapasowych

Na każdym serwerze warto utworzyć katalog zawierający skrypty administratora. Na przykład można utworzyć zasób /export/home/sybase-scripts. Pierwszy z tych skryptów nazywa się XSQL i ma następującą zawartość:

$ cd /export/home/sybase-scripts
$ cat XSQL #!/bin/ksh . /export/home/sybase/SYBASE.sh /export/home/sybase/OCS-12_5/bin/isql ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required