Automatyzacja kopii zapasowych z użyciem skryptów

W tym podrozdziale omówię prosty mechanizm wykonywania kopii zapasowych serwera Sybase. Przykłady są napisane w powłoce Bourne’a i zawierają minimalny zbiór funkcji niezbędnych w zarządzaniu serwerem baz danych. Stanowią jedynie ilustrację możliwości, ale mogą z powodzeniem służyć jako narzędzia do sporządzania kopii zapasowych rzeczywistych systemów.

Podstawowe zagadnienia automatyzacji kopii zapasowych

Na każdym serwerze warto utworzyć katalog zawierający skrypty administratora. Na przykład można utworzyć zasób /export/home/sybase-scripts. Pierwszy z tych skryptów nazywa się XSQL i ma następującą zawartość:

$ cd /export/home/sybase-scripts
$ cat XSQL #!/bin/ksh . /export/home/sybase/SYBASE.sh /export/home/sybase/OCS-12_5/bin/isql ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.