O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Procedury dla serwera Sybase

W tym podrozdziale omówię kilka kompletnych procedur stosowanych w serwerze Sybase. Na początek omówię podstawowe z nich, następnie — nieco bardziej skomplikowane. Jako pierwszą zajmiemy się podstawową procedurą, wykorzystywaną przez pozostałe.

Procedura 1. — uruchamianie serwera Sybase

W katalogu $SYBASE/$SYBASE_ASE/install znajdują się pliki służące do uruchamiania serwera. To zwykłe skrypty powłoki o nazwach rozpoczynających się ciągiem znaków run_, najczęściej o postaci run_<NAZWA_SERWERA>. W tych skryptach zapisane są polecenia powłoki służące do uruchomienia serwerów Sybase z odpowiednimi argumentami wywołania. Pliki uruchomieniowe serwera backup server najczęściej noszą nazwy run_<NAZWA_SERWERA>_BACK, a pliki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required