O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kopie zapasowe

W SQL Server 2005 większość operacji wykonywania kopii zapasowych można wykonywać bez obaw o obniżenie wydajności operacji użytkowników. W poprzednich wersjach należało poświęcić znacznie więcej uwagi na planowanie architektury bazy danych i wykonywanie kopii zapasowych, aby w trakcie wykonywania kopii zapasowych nie obniżać wydajności pracy użytkowników. Kopie zapasowe mogą być wykonywane w dowolnym czasie, ale w przypadku, gdy serwer próbuje utworzyć lub usunąć plik, wykonywanie kopii zapasowej jest wstrzymywane aż do zakończenia tej operacji. Ponadto w trakcie wykonywania kopii zapasowej nie można tworzyć ani usuwać baz danych. Mimo że tworzenie kopii zapasowych nie powinno mieć negatywnego wpływu na wydajność, nadal zaleca się, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required