Grupy składowania

Grupy składowania są wykorzystywane do zarządzania jednym lub większą liczbą zasobów składowania. Exchange Server 2000 i 2003 może obsługiwać do czterech grup składowania, a każda z grup może zawierać do pięciu zasobów składowania. Grupy składowania są stosowane w celu zmniejszenia liczby plików dzienników, a przez to również liczby operacji na tych plikach, których byłoby znacznie więcej w przypadku zastosowania osobnych plików dzienników dla każdego zasobu składowania. Dodatkowa zaleta grupowania zasobów polega na tym, że oprócz wspólnych plików dzienników można w ich przypadku stosować ujednolicone mechanizmy zarządzania. Dotyczy to ustawień kopii zapasowych lub terminarza wykonywania tych kopii. Grupy składowania składają ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.