O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odtwarzanie

Kopia zapasowa będzie całkowicie bezużyteczna, jeśli nie uda się za jej pomocą odtworzyć systemu po katastrofie. Ten podrozdział zawiera wskazówki, jak przeprowadzić procedurę odtwarzania serwera Exchange z kopii zapasowej.

Naprawiać czy odtwarzać?

Jedno z pierwszych pytań, na które należy odpowiedzieć, brzmi: czy po katastrofie należy podjąć próbę naprawienia istniejącej instalacji serwera Exchange czy po prostu odtworzyć go z kopii zapasowej? W nowszych wydaniach serwera są dostępne narzędzia, które znacznie upraszczają zadania naprawcze, utrudnione w poprzednich wydaniach serwera. Szczególnie duże możliwości istnieją w przypadku naprawy poszczególnych skrzynek.

Typowe zadania podczas naprawy i odtwarzania

Naprawianie i odtwarzanie mają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required