Odtwarzanie

Kopia zapasowa będzie całkowicie bezużyteczna, jeśli nie uda się za jej pomocą odtworzyć systemu po katastrofie. Ten podrozdział zawiera wskazówki, jak przeprowadzić procedurę odtwarzania serwera Exchange z kopii zapasowej.

Naprawiać czy odtwarzać?

Jedno z pierwszych pytań, na które należy odpowiedzieć, brzmi: czy po katastrofie należy podjąć próbę naprawienia istniejącej instalacji serwera Exchange czy po prostu odtworzyć go z kopii zapasowej? W nowszych wydaniach serwera są dostępne narzędzia, które znacznie upraszczają zadania naprawcze, utrudnione w poprzednich wydaniach serwera. Szczególnie duże możliwości istnieją w przypadku naprawy poszczególnych skrzynek.

Typowe zadania podczas naprawy i odtwarzania

Naprawianie i odtwarzanie mają ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.