O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odtwarzanie serwera Exchange

Jeśli działania naprawcze zakończą się niepowodzeniem, pozostaje jedynie ostateczność: odtworzenie serwera Exchange.

Informacje wstępne

Proces odtwarzania można streścić następująco:

  • odmontowanie zasobów składowania;

  • skopiowanie plików baz danych z nośnika kopii zapasowej w ich oryginalne miejsce na serwerze Exchange, z nadpisaniem oryginalnych plików .edb i .stm (o ile istnieją);

  • skopiowanie plików dzienników transakcyjnych do wskazanego miejsca tymczasowego;

  • odtworzenie transakcji;

  • skopiowanie w oryginalne miejsce pliku restore.env, zawierającego informacje na temat plików dziennika (grupy składowania, do których należą, ścieżki do bazy danych, zakresy dziennika itp.).

Odtwarzanie skrzynek pocztowych Exchange oraz zasobów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required