O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wykonywanie kopii zapasowych serwerów VMware

Popularność wirtualnych serwerów VMware znacznie się zwiększyła w ciągu ostatnich kilku lat, co z kolei sprowokowało pytania o najefektywniejszą metodę wykonywania ich kopii zapasowych. W tym rozdziale opiszę architekturę VMware, po czym omówię metody jej archiwizacji.

Architektura VMware

Serwerowe oprogramowanie VMware jest obecnie dostępne w dwóch wersjach: VMware Server i VMware ESX Server. VMware Server jest darmową wersją VMware oferującą podstawowe możliwości wirtualizacyjne, dostępne na platformach Linux i Windows. Każda maszyna wirtualna jest reprezentowana przez zbiór plików w podkatalogu standardowego systemu plików. Katalog ten ma tę samą nazwę co maszyna wirtualna. Jeśli na przykład zdecydujemy, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required