Wykonywanie kopii zapasowych serwerów VMware

Popularność wirtualnych serwerów VMware znacznie się zwiększyła w ciągu ostatnich kilku lat, co z kolei sprowokowało pytania o najefektywniejszą metodę wykonywania ich kopii zapasowych. W tym rozdziale opiszę architekturę VMware, po czym omówię metody jej archiwizacji.

Architektura VMware

Serwerowe oprogramowanie VMware jest obecnie dostępne w dwóch wersjach: VMware Server i VMware ESX Server. VMware Server jest darmową wersją VMware oferującą podstawowe możliwości wirtualizacyjne, dostępne na platformach Linux i Windows. Każda maszyna wirtualna jest reprezentowana przez zbiór plików w podkatalogu standardowego systemu plików. Katalog ten ma tę samą nazwę co maszyna wirtualna. Jeśli na przykład zdecydujemy, ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.