O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zasada działania programu dump

Podpowiedź

Podrozdział napisany przez Davida Younga.

Programy: cpio, ntbackup i tar działają na poziomie systemu plików, co oznacza, że dostęp do plików uzyskują za pośrednictwem systemu plików. Jeśli kopiowany plik zmienia się, zostaje usunięty lub dodany w trakcie wykonywania kopii zapasowej, w najgorszym razie w kopii znajdą się „śmieci” zamiast rzeczywistych danych. Niestety, narzędzia działające na poziomie systemu plików mają jedną poważną wadę: wykonanie kopii powoduje modyfikację parametrów czasu i-węzła (atime lub ctime).

Program dump nie czyta plików na poziomie systemu plików Uniksa, zatem nie ma tej wady. Program ten odczytuje dane za pośrednictwem sterownika „surowych” urządzeń. Dokładna zasada działania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required