O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Biznesowe powody ochrony danych

Podobnie jak w przypadku większości funkcji informatyki, celem każdej strategii ochrony danych jest zmniejszenie ryzyka, redukcja kosztów i udoskonalenie poziomu usług.

Zmniejszenie ryzyka

Podstawowym celem systemu ochrony danych jest zmniejszenie ryzyka. W informatyce zmniejszenie ryzyka jest z reguły równoznaczne z dostępnością danych, bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym i zgodnością z prawem.

Dostępność danych

Wiele współczesnych biznesów wymaga, aby użytkownicy i aplikacje biznesowe mieli dostęp do krytycznych informacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (24*7*365). Biznesy, które nie są w stanie uzyskać dostępu do krytycznych informacji, mogą mieć problem z realizacją kluczowych funkcji, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required