Biznesowe powody ochrony danych

Podobnie jak w przypadku większości funkcji informatyki, celem każdej strategii ochrony danych jest zmniejszenie ryzyka, redukcja kosztów i udoskonalenie poziomu usług.

Zmniejszenie ryzyka

Podstawowym celem systemu ochrony danych jest zmniejszenie ryzyka. W informatyce zmniejszenie ryzyka jest z reguły równoznaczne z dostępnością danych, bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym i zgodnością z prawem.

Dostępność danych

Wiele współczesnych biznesów wymaga, aby użytkownicy i aplikacje biznesowe mieli dostęp do krytycznych informacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (24*7*365). Biznesy, które nie są w stanie uzyskać dostępu do krytycznych informacji, mogą mieć problem z realizacją kluczowych funkcji, ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.