O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Techniczne uzasadnienie ochrony danych

Jak wspomniałem, ochrona danych dotyczy ich bezpieczeństwa (ochrony przed przypadkowym lub celowym usunięciem, uszkodzeniem lub błędną obsługą), dostępności (dla autoryzowanych użytkowników, działów i partnerów zewnętrznych) i zgodności (z wewnętrznymi zaleceniami organizacji, jak również prawem). Wspomniałem tez, że zapewnienie tych poziomów ochrony to często dość skomplikowane wyzwanie. Z technicznego punktu widzenia problem jest nie mniej skomplikowany. Od awarii dysku twardego poprzez utracone lub skradzione nośniki po zagrożenia związane z sieciami komputerowymi.

Problemy sprzętowe

Wiele technologicznych przyczyn stosowania ochrony danych wynika z różnic między urządzeniami używanymi do przechowywania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required