Czy oprogramowanie open source nadaje się do poważnych zadań?

Informacje elektroniczne są zapisywane na wiele różnych sposobów; niektóre z nich wymagają szczególnego traktowania w czasie procesu wykonywania kopii zapasowych. Zlekceważenie tych szczególnych wymagań może doprowadzić do następujących konsekwencji:

  • znaczącego obniżenia wydajności wykonywania kopii zapasowych,

  • jeszcze większego obniżenia wydajności procesu odtwarzania tych kopii,

  • niemożliwości pełnego odtworzenia systemu.

Sposób traktowania informacji jest uzależniony od sposobu ich składowania. Standardowy i najbardziej powszechny sposób polega na zapisaniu informacji w pliku w systemie plików. Najbardziej typowym systemem plików jest C:\ w systemach Windows i / w Uniksach. Większość ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.