O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czy oprogramowanie open source nadaje się do poważnych zadań?

Informacje elektroniczne są zapisywane na wiele różnych sposobów; niektóre z nich wymagają szczególnego traktowania w czasie procesu wykonywania kopii zapasowych. Zlekceważenie tych szczególnych wymagań może doprowadzić do następujących konsekwencji:

  • znaczącego obniżenia wydajności wykonywania kopii zapasowych,

  • jeszcze większego obniżenia wydajności procesu odtwarzania tych kopii,

  • niemożliwości pełnego odtworzenia systemu.

Sposób traktowania informacji jest uzależniony od sposobu ich składowania. Standardowy i najbardziej powszechny sposób polega na zapisaniu informacji w pliku w systemie plików. Najbardziej typowym systemem plików jest C:\ w systemach Windows i / w Uniksach. Większość ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required