O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Książka jest efektem pracy zespołowej

To prawda. Choć na mojej tabliczce z nazwiskiem widnieje, że jestem specjalistą od archiwizowania i odtwarzania danych, nie oznacza to, że wiem wszystko na ten temat. W rzeczywistości nigdy nawet nie miałem do czynienia z częścią systemów operacyjnych lub baz danych omówionych w książce! Byłoby to oznaką lekceważenia Czytelnika, gdybym sam napisał rozdziały poświęcone produktom, których nie używałem. Jednak zależało mi na uwzględnieniu takich rozdziałów w książce. W związku z tym wynająłem zespół ekspertów, którzy napisali te rozdziały. W przybliżeniu 250 stron jest autorstwa innych osób. Współautorzy zostali przedstawieni na początku rozdziałów, w których tworzeniu brali udział.

Osoby, które brały udział w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required