O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Projekt tabeli

W celu zrozumienia kwestii dotyczących projektu tabeli rozważmy przykład bazy danych rejestrującej zamówienia (na przykład AdventureWorksLT używanej w książce). Musimy więc zapisać, kto złożył zamówienie, a użyteczne będzie również posiadanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych informacji identyfikujących klienta.

Możemy wyobrazić sobie formę, w której wyświetlamy informacje dotyczące każdego zamówienia. Na tej szczegółowej stronie umieścimy adres e-mail oraz numer telefonu klienta, tak aby pracownik zajmujący się danym zamówieniem miał możliwość skontaktowania się z klientem w przypadku opóźnienia w realizacji bądź braku towaru w magazynie.

Moglibyśmy przechowywać informacje identyfikujące każde zamówienie w tabeli Orders ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required