Projekt tabeli

W celu zrozumienia kwestii dotyczących projektu tabeli rozważmy przykład bazy danych rejestrującej zamówienia (na przykład AdventureWorksLT używanej w książce). Musimy więc zapisać, kto złożył zamówienie, a użyteczne będzie również posiadanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych informacji identyfikujących klienta.

Możemy wyobrazić sobie formę, w której wyświetlamy informacje dotyczące każdego zamówienia. Na tej szczegółowej stronie umieścimy adres e-mail oraz numer telefonu klienta, tak aby pracownik zajmujący się danym zamówieniem miał możliwość skontaktowania się z klientem w przypadku opóźnienia w realizacji bądź braku towaru w magazynie.

Moglibyśmy przechowywać informacje identyfikujące każde zamówienie w tabeli Orders ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.