O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Cykl życiowy

Użytkownik pracuje ze swoją przeglądarką internetową i wpisuje adres URL. Na ekranie pojawia się strona internetowa zawierająca tekst, obrazki, przyciski itd. Użytkownik wpisuje tekst w polach tekstowych i klika przycisk. Co się jednak dzieje za kulisami tych czynności?

Każde żądanie wysyłane do serwera WWW powoduje zainicjalizowanie sekwencji kroków. Wspomniane kroki, od pierwszego do ostatniego, stanowią cykl życiowy strony internetowej.

Kiedy do serwera WWW przychodzi żądanie dotyczące danej strony, zostaje ona wczytana do pamięci, przetworzona, wysłana do użytkownika, a następnie usunięta z pamięci. Od początku do końca cyklu życiowego celem strony jest wygenerowanie poprawnego kodu HTML, który jest wymagany przez przeglądarkę internetową. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required