O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolki bazujące na szablonach

Przedstawione dotychczas kontrolki dołączania danych są ściśle powiązane z poszczególnymi wartościami pobieranymi ze źródła danych i umieszczanymi później w elemencie listy bądź komórce tabeli. Istnieje możliwość użycia typu pola TemplateField (w kontrolce DetailsView lub GridView) w celu uzyskania dokładnej kontroli nad wyświetlaniem wartości w komórce, ale wartość pozostanie zawarta w tej komórce.

Platforma ASP.NET dostarcza zestaw kontrolek uzupełniający te, które zostały dotychczas omówione. Kontrolki z wymienionego zestawu używają szablonów, aby wyjść poza koncepcję jednego pola bazy danych na komórkę tabeli HTML. Zamiast tego można je wykorzystać w celu określenia sposobu wyświetlania całych rekordów danych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required