O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Sprawdzanie poprawności

Jak Czytelnik mógł się o tym przekonać podczas lektury poprzednich rozdziałów, wiele aplikacji sieciowych wykorzystuje dane wejściowe użytkownika. W tej całej sytuacji jednakże smutnym faktem jest, że użytkownicy popełniają błędy: opuszczają wymagane pola, podają sześciocyfrowe numery telefonów i na różne sposoby dostarczają aplikacji nieprawidłowo sformatowanych danych. Może to doprowadzić, przykładowo, do niepoprawnego funkcjonowania procedur bazy danych obsługujących nieprawidłowe dane, utraty zamówień klientów, jeśli numer karty kredytowej został błędnie podany lub jeśli użytkownik pominął adres. Dlatego tak ważnym zadaniem jest sprawdzanie poprawności danych.

W tradycyjnym podejściu napisanie solidnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required