O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Bezpieczeństwo na bazie formularzy

Jeżeli cofniemy się do wczesnego okresu wykorzystywania komputerów osobistych, gdy każdy użytkownik był samodzielny i oddzielony od pozostałych, uświadomimy sobie, że bezpieczeństwo nie było wówczas tak istotną kwestią. Dopóki komputery nie zostały połączone w sieci, a wirusy wydostały się na wolność niczym plaga internetu, słowo „Zabezpieczenia” w większości PC oznaczało hasło w wygaszaczu ekranu oraz zamknięcie na klucz drzwi biura.

Ale to wszystko uległo zmianie. W dzisiejszych czasach komputery są połączone na niezliczoną ilość sposobów, zarówno w sieciach lokalnych, jak i w internecie. Potok danych, które łączą dany komputer z resztą świata, jest w dużym stopniu korzystny, ale równocześnie potencjalnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required