O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nawigacja

Witryny internetowe stają się większe i coraz bardziej złożone. W wyniku takiej sytuacji programiści są zmuszeni do zapewnienia mechanizmu podpowiedzi, dotyczących nawigacji i menu oraz ochrony użytkowników przez „zgubieniem się”, jednocześnie dając im szansę skorzystania z wszystkich możliwości witryny. Zestaw narzędzi ASP.NET zawiera w chwili obecnej kilka nowych kontrolek, które ułatwiają takie zadania. Wspomniane kontrolki tworzą zarówno elementy typu jesteś tutaj (jak dostałem się na tę stronę?), jak również mapę witryny (jak odnaleźć tę konkretną stronę?). W większości przypadków wymienione kontrolki powinny być umieszczone na każdej stronie i dlatego też strony wzorcowe są tutaj dużym udogodnieniem. Jeżeli zmienimy mapę witryny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required