O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie spersonalizowanych witryn internetowych

Najprostszą formą personalizacji jest zapisanie informacji dotyczących użytkownika, a następnie udostępnienie tych danych, już po zalogowaniu tego użytkownika. Ten sposób wymaga wykorzystania pewnego rodzaju mechanizmu zapewnienia trwałości informacji, wybiegającej poza stan sesji. W celu utworzenia prawdziwej personalizacji informacje dotyczące użytkownika i dokonane przez niego wybory będziemy przechowywali w bazie danych. Zapewni to łączenie zapisanych informacji z konkretnym użytkownikiem oraz trwałe ich przechowywanie. Na szczęście, ASP.NET zapewnia całą niezbędną infrastrukturę. Nie musimy więc projektować, edytować lub zarządzać tabelami bazy danych — to wszystko zostało już przygotowane. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required