O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tematy i skórki

Wielu użytkowników lubi personalizować swoje ulubione witryny internetowe poprzez ustawienie wyglądu i działania kontrolek witryny w sposób spełniający ich osobiste preferencje dotyczące estetyki. ASP.NET 3.5 zawiera obsługę tematów, które umożliwiają zapewnienie użytkownikom takiego poziomu personalizacji.

Temat jest zbiorem skórek. Natomiast skórka opisuje wygląd, jaki powinna przyjąć kontrolka. Skórka może definiować atrybuty arkusza stylów, elementy graficzne, kolory itd.

Jeżeli posiadamy wiele tematów, pozwalamy użytkownikom na wybór wyglądu witryny dzięki przełączaniu się za pomocą jednego przycisku między zestawami skórek. Połączenie tego etapu z personalizacją powoduje, że aplikacja może zapamiętać wygląd i działanie witryny, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required