Projekty w realizacji

Można zadać sobie pytanie, co zostało przygotowane między wydaniami o nazwach kodowych Orcas i Hawaii. Wszystkie wydania Visual Studio .NET mają nazwy kodowe pochodzące od nazw wysp leżących w szlaku wodnym Puget Sound. Dlatego też wybór nazwy Hawaii może oznaczać, że zespół rozrośnie się w kolejnych latach. Jednak równie dobrze może to po prostu oznaczać żal zespołu, że cały budynek 42 nie stoi na plaży, na wyspie Maui.

Społeczność platformy .NET

Gdziekolwiek jest to możliwe, my jako część społeczności kilku milionów programistów .NET powiększamy swoje szeregi na świecie, łącząc się w internecie dzięki witrynom społeczności, na przykład http://www.asp.net i http://www.aspinsiders.com. Firma Micorsoft nie ma możliwości rozrośnięcia ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.