ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0

Book description

Książka zawiera opis najnowszych metod i technologii projektowania oraz budowy portali z wykorzystaniem platformy ASP.NET i środowiska ASP.NET AJAX. W podręczniku przedstawiono także praktyczne rozwiązania problemów związanych z projektowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem, a także skalowaniem i usprawnianiem serwisu.

Table of contents

 1. ASP.NET 3.5 Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0
 2. Opinie o książce ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0
 3. Przedmowa
  1. Dla kogo przeznaczona jest książka?
  2. Układ książki
  3. Oprogramowanie potrzebne do realizacji projektu
  4. Konwencje typograficzne
  5. Wykorzystanie przykładów kodu
  6. Podziękowania
 4. 1. Wprowadzenie do portali internetowych i serwisu Dropthings.com
  1. Definicja portalu sieciowego
  2. Definicja portalu Web 2.0
  3. Korzystanie z portalu
   1. Na czym polega wyjątkowość strony startowej wykonanej w technologii Ajax
  4. Nawigacja w portalu Dropthings
  5. Wykorzystanie platformy ASP.NET AJAX
  6. Wykorzystanie języka C# 3.0 i platformy .NET 3.5
  7. Podsumowanie
  8. Dodatkowe źródła informacji
 5. 2. Architektura portalu i widżetów
  1. Model obiektowy
  2. Komponenty aplikacji
  3. Model danych
  4. Pliki rozwiązania
  5. Kontrolki Update Panel
  6. Operacje przenoszenia komponentów
  7. Wykorzystanie platformy widżetów
   1. Projekt kontenera widżetu
  8. Dodawanie widżetów
  9. Wywieranie korzystnego wrażenia podczas pierwszej wizyty użytkownika
  10. Przygotowanie strony podczas drugiej wizyty użytkownika
  11. Zwiększenie wydajności kodu ASP.NET AJAX
   1. Rendering po stronie serwera lub po stronie klienta
   2. Analiza obciążenia systemu
   3. Ograniczenie rozmiaru rozszerzeń i kontrolek UpdatePanel w celu skrócenia czasu reakcji przeglądarki
   4. Porównanie trybów Debug i Release
  12. Uwierzytelnianie i autoryzacja
  13. Ochrona przed atakami DoS
  14. Podsumowanie
 6. 3. Projekt warstwy sieciowej w środowisku ASP.NET AJAX
  1. Strona startowa portalu sieciowego
   1. Obszar nagłówka
   2. Obszar Add stuff — galeria widżetów
   3. Pasek zakładek
   4. Obszar widżetów — trzykolumnowy szablon strony
   5. Ładowanie strony startowej
  2. Budowa własnego rozszerzenia „przeciągnij i upuść” dla wielokolumnowej strefy zrzutu
  3. Klasa WidgetContainer
   1. Plik WidgetContainer.cs
    1. Aktualizacja
    2. Zapis i edycja
    3. Dodanie identyfikatora InstanceID
    4. Zamykanie widżetu
  4. Budowanie widżetów
   1. Widżet fotograficzny Flickr
    1. Kontrolki interfejsu użytkownika w widżecie Flickr
   2. Widżet czytnika Atom lub RSS
  5. Przełączanie stron — symulowanie operacji pobrania strony
  6. Wykorzystanie obiektu Profile w usłudze sieciowej
  7. Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji
  8. Implementacja mechanizmu wylogowania
   1. Procedury obsługi żądań
  9. Podsumowanie
  10. Dodatkowe źródła informacji
 7. 4. Projekt warstwy dostępu do danych i warstwy biznesowej na platformie .NET 3.5
  1. Podstawy mechanizmu LINQ to SQL
  2. Budowanie warstwy dostępu do danych z wykorzystaniem mechanizmu LINQ to SQL
   1. Generowanie modelu danych za pomocą funkcji projektowej środowiska Visual Studio 2008
   2. Operowanie danymi za pomocą klasy pomocniczej
   3. Usuwanie kont nieaktywnych użytkowników i związanych z nimi danych
  3. Podstawy technologii Windows Workflow Foundation
  4. Budowa warstwy biznesowej z wykorzystaniem mechanizmu WF
   1. Odwzorowanie poczynań użytkowników w modelu przypływu pracy
   2. Obsługa pierwszej wizyty nowego użytkownika (NewUserSetupWorkflow)
   3. Obsługa kolejnych wizyt użytkownika (UserVisitWorkflow)
   4. Dodawanie nowych zakładek (AddNewTabWorkflow)
   5. Przenoszenie widżetów (MoveWidgetInstanceWorkflow)
  5. Implementacja klasy DashboardFacade
   1. Klasa WorkflowHelper
  6. Podsumowanie
 8. 5. Widżety klienckie
  1. Opóźnienie ładowania widżetów serwerowych
   1. Opóźnienie ładowania widżetu RSS (Atom)
   2. Opóźnienie ładowania widżetu Flickr
   3. Problemy wynikające z opóźnienia ładowania widżetów
  2. Pośrednik w dostępie do danych
   1. Usługa sieciowa pośrednika w dostępie do danych
   2. Trudności w projektowaniu usługi sieciowej pośrednika
  3. Budowa klienckiego widżetu RSS
  4. Budowa klienckiego widżetu Flickr
  5. Podsumowanie
 9. 6. Optymalizacja pracy środowiska ASP.NET AJAX
  1. Połączenie wielu wywołań Ajax w jedno wywołanie
  2. Synchronizacja i kolejkowanie odwołań Ajax
   1. Błędne wywołania powodują przedawnienie poprawnych wywołań
    1. Typowe problemy
   2. Przeglądarka nie reaguje po umieszczeniu w kolejce dwóch lub większej liczby wywołań
   3. Buforowanie odpowiedzi z usług sieciowych po stronie przeglądarki
  3. Zastosowanie wywołań HTTP GET zamiast HTTP POST
  4. Korzystanie z funkcji this
  5. Podsumowanie
 10. 7. Tworzenie asynchronicznych i transakcyjnych usług sieciowych z uwzględnieniem buforowania danych
  1. Skalowalność usług sieciowych
  2. Asynchroniczne metody sieciowe
  3. Zmiany w środowisku ASP.NET AJAX umożliwiające wywoływanie usług sieciowych
   1. Inicjalizacja mechanizmu buforowania
  4. Opracowanie własnego mechanizmu obsługi usług sieciowych
   1. Podstawowe informacje na temat mechanizmów obsługi asynchronicznych usług sieciowych
   2. Uzupełnienie metod sieciowych o obsługę transakcji
   3. Dodawanie nagłówków informujących o obowiązku zapisu danych w pamięci podręcznej
   4. Zastosowanie atrybutów
   5. Przetwarzanie informacji o stanie obiektu
  5. Przygotowanie asynchronicznego pośrednika, który będzie uwzględniał buforowanie danych
  6. Skalowanie i zabezpieczanie usług pośredniczących
   1. Zachowanie szybkości działania
    1. Zarządzanie połączeniem
    2. Odwzorowanie DNS
   2. Eliminowanie nadużyć w odwołaniach do usługi pośredniczącej
   3. Obrona przed atakami DoS
  7. Podsumowanie
 11. 8. Zwiększanie wydajności i skalowalności serwera
  1. Uzupełnienie kodu o funkcje umożliwiające identyfikację problemów wydajnościowych
  2. Optymalizacja potokowego przetwarzania żądań HTTP
  3. Optymalizacja platformy ASP.NET 2.0 (lub 3.5) przed udostępnieniem serwisu
  4. Optymalizacja zapytań kierowanych do tabel usługi ASP.NET Membership
  5. Optymalizacja usługi Profile platformy ASP.NET 2.0 (lub 3.5) przed udostępnieniem serwisu
   1. Dostęp do danych usługi Profile
   2. Wykorzystanie adresu e-mail jako nazwy użytkownika
   3. Zmiana nazwy użytkownika w usłudze Membership platformy ASP.NET 2.0 (lub 3.5)
   4. Generowanie fragmentów strony na podstawie skryptu JavaScript
    1. Użycie modułu HttpModule
    2. Szczegóły działania modułu HttpModule
  6. Zagadnienia związane z wykorzystaniem platformy ASP.NET na serwerach użytkowych
   1. Rozwiązanie problemu z uwierzytelnianiem na podstawie danych cookie
    1. Generowanie klucza
    2. Dystrybucja kluczy między serwerami
  7. Przekierowanie ruchu do nowej witryny
  8. Podsumowanie
 12. 9. Zwiększenie wydajności klienckiej części aplikacji
  1. Buforowanie danych sieciowych
   1. Podstawy buforowania danych sieciowych
   2. Rodzaje sieciowych pamięci podręcznych
   3. Problemy z buforowaniem danych sieciowych
   4. Zasada działania pamięci podręcznych
   5. Sterowanie pamięcią podręczną odpowiedzi
    1. Metaznaczniki HTML i nagłówki HTTP
    2. Sterowanie buforowaniem za pomocą nagłówków odpowiedzi
    3. Nagłówki HTTP Pragma
    4. Sterowanie pamięcią podręczną za pomocą nagłówka HTTP Expires
    5. Nagłówki HTTP Cache-Control
    6. Nagłówki ETag i Last-Modified
   6. Zasady właściwego korzystania z pamięci podręcznej
   7. Konfiguracja buforowania statycznej treści w serwerze IIS
  2. Sieci dostarczania treści
   1. Sprawdzanie wydajności witryny spoza systemu CDN
   2. Różne rodzaje systemów CDN
  3. Optymalizacja pracy interpretera JavaScript w przeglądarce Internet Explorer
   1. Zmniejszenie liczby odwzorowań symboli w przeglądarce Internet Explorer
    1. Szacowanie wartości zmiennych lokalnych
    2. Ograniczenie liczby odwzorowań elementów DOM
    3. Przyspieszenie odwzorowań symboli przez buforowanie elementów DOM, właściwości i funkcji
   2. Ograniczenie wycieków pamięci w przeglądarce Internet Explorer
    1. Unikanie wykorzystania procedur obsługi zdarzeń jako domknięć
    2. Wykorzystanie funkcji spoza zasięgu
    3. Usuwanie elementów modelu DOM
  4. Zmniejszenie rozmiaru pola danych w wywołaniach usług sieciowych
  5. Ładowanie interfejsu użytkownika na żądanie
  6. Odczyt z wyprzedzeniem w wywołaniach Ajax
  7. Ukrywanie kodu HTML w obszarze <textarea>
  8. Podsumowanie
 13. 10. Rozwiązywanie typowych problemów z wdrożeniem i utrzymaniem witryny oraz zarządzaniem nią
  1. Uruchamianie witryny w farmie serwerów
   1. Wady i zalety stosowania farm serwerów
   2. Projekt optymalnej konfiguracji sieciowej
  2. Trzynaście katastrof, które mogą wystąpić w każdej chwili
   1. Uszkodzenia twardych dysków. Przegrzanie
   2. Niewłaściwe działanie kontrolera dysków
   3. Niewłaściwe działanie macierzy dyskowych RAID
    1. Wady i zalety macierzy RAID 1
    2. Wady i zalety macierzy RAID 5
   4. Przegrzanie i spalenie procesora
   5. Wyłączenie firewalla
   6. Wstrzymanie działania zdalnego pulpitu po zainstalowaniu nakładki
   7. Połączenie z usługą zdalnego pulpitu trwa zbyt długo, co uniemożliwia zalogowanie
   8. W czasie kopiowania plików przez sieć baza danych jest uszkadzana
   9. Użytkowa baza danych została przypadkowo usunięta
   10. Sformatowanie dysków serwera użytkowego przez pracowników firmy hostingowej
   11. Uszkodzenie systemu Windows wymagające ponownej instalacji
   12. Awaria serwera DNS
   13. Szkieletowa sieć internetu przestała działać w różnych częściach świata
  3. Wybór odpowiedniej firmy hostingowej
   1. Reguły doboru firmy hostingowej
  4. Wybór narzędzia do monitorowania pracy witryny
  5. Konfiguracja wskaźników wydajności
   1. Monitorowanie wskaźników wydajności serwera WWW
   2. Monitorowanie wskaźników wydajnościowych serwera baz danych
  6. Podsumowanie
 14. A. O autorze
 15. Indeks
 16. About the Author
 17. Kolofon
 18. Copyright

Product information

 • Title: ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0
 • Author(s): Omar AL Zabir
 • Release date: July 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324618415