Rozdział 10. Rozwiązywanie typowych problemów z wdrożeniem i utrzymaniem witryny oraz zarządzaniem nią

W tym rozdziale opisano kilka aspektów działania środowiska ASP.NET, których dokumentacja nie zawsze jest dostępna w internecie. Dodatkowo przedstawione zostały zasady wdrażania aplikacji sieciowych w środowisku farm serwerów oraz rozwiązywania podstawowych problemów z utrzymaniem serwisu. Zapoznanie się z ilustrującymi je praktycznymi przykładami pozwoli na uniknięcie błędów popełnionych wcześniej przez kogoś innego, a tym samym na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Uruchamianie witryny w farmie serwerów

Farma serwerów jest klastrem kilku serwerów WWW, które udostępniają jedną wersję kodu, obsługują jedną witrynę i równomiernie rozkładają ruch ...

Get ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.