O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Uruchamianie aplikacji ASP.NET AJAX

W idealnym świecie każdy wiersz kodu jest bezbłędny. Być może w rzeczywistości są programiści, którzy nie popełniają żadnych błędów, ale ja z pewnością się do nich nie zaliczam. Uruchamianie aplikacji ASP.NET AJAX i w ogóle aplikacji JavaScript jest znacznie trudniejsze niż wyszukiwanie usterek w „klasycznych” programach. Aplikacje Ajax są wykonywane zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Taki sposób działania utrudnia proces debugowania — niektóre błędy serwerowe nie są wyświetlane po stronie klienta. Poza tym bardzo często problem sprawiają dane, przesyłane z jednostki klienckiej do serwera. Je również trzeba w pewien sposób skontrolować.

W tym dodatku zostały przedstawione narzędzia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required